PRECIZARI IMPORTANTE

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. SMARSOFT ELECTRONIC isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi accesata in aceasta pagina.

Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de utilizare, si implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intelegerea dintre parti.

SC SMARSOFT ELECTRONIC SRL garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal ( informare), pe site-ul https://www.smarsoft.ro si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau fara acordul prealabil scris al acesteia.

Intregul continut al site-ului https://www.smarsoft.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date - este proprietatea SC SMARSOFT ELECTRONIC SRL si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul SC SMARSOFT ELECTRONIC SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Domeniul smarsoft.ro este detinut de catre SC SMARSOFT ELECTRONIC SRL. Utilizarea acestei marci, a domeniului sau a numelor de comercializare, siglelor si emblemelor, in forma directa sau "ascunsa" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, cautare web) fara permisiunea prealabila scrisa este interzisa si se pedepseste conform legii.

Produsele prezentate pe https://www.smarsoft.ro sunt fabricate si comercializare de SC SMARSOFT ELECTRONIC SRL. Preturile produselor pot fi schimbate oricand. Verificati pretul final de vanzare inainte de a achizitiona un produs.

INFORMATII GDPR

De la 25 mai 2018, se modifică normele care reglementează protecţia datelor cu caracter personal. De la această dată, intră în vigoare Regulamentul General din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal (denumit în continuare „RGPD”). De aceea, adresăm atât Clienţilor noştri, cât şi Potenţialilor Clienţi, prezenta informare prin care vă aducem la cunoştinţă modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Administratorul Datelor

Administratorul datelor dvs. cu caracter personal şi, aşadar, entitatea care decide cu privire la scopurile şi modurile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este SC SMARSOFT ELECTRONIC SRL cu sediul în România, CALAFAT, adresa: Bdul Tudor Vladimirescu A5, ap 8 (denumită în continuare: SMARSOFT ELECTRONIC). Furnizarea datelor este benevolă, dar este necesară pentru încheierea contractului şi realizarea ulterioară a serviciului.

 Obţinerea de informaţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazurile legate de protecția datelor cu caracter personal, puteţi contacta Inspectorul pentru Protecţia Datelor la adresa de e-mail office@smarsoft.ro sau în scris, pe adresa sediului nostru.

Obţinerea datelor şi scopul prelucrării acestora

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru că acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu dvs., şi anume pentru executarea serviciilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din RGPD), inclusiv pentru:

·         înregistrarea Utilizatorului în sistemul de comenzi şi asigurarea serviciilor către Utilizator, inclusiv prezentarea de oferte de produse şi realizarea comenzilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din RGPD);

·         examinarea plângerilor şi reclamaţiilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera c din RGPD);

·         formularea de pretenţii legate de contractul de asigurare încheiat (conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD), situaţie în care interesul legitim este reprezentat de dreptul de a formula pretenţii;

·         în scopuri legate de arhivare (conform articolului 6 alineatul 1 litera c din RGPD);

·         în scopuri statistice (conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD), situaţie în care scopul legitim al administratorului este reprezentat de deţinerea de informaţii privind statisticile operaţiunilor pe care le efectuăm, ceea ce ne poate permite îmbunătăţirea activităţii pe care o desfăşurăm.

În plus, dispoziţiile legale ne impun prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri fiscale şi contabile.

Mai putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing, şi anume pentru promovarea produselor şi serviciilor noastre. Dacă facem acest lucru fără a utiliza mijloace electronice de comunicare, temeiul legal pentru aceste operaţiuni este articolul 6 alineatul 1 litera f din RGPD, deoarece scopul legitim al administratorului îl reprezintă desfăşurarea de operaţiuni de marketing. Dacă facem însă acest lucru utilizând mijloace electronice de comunicare, precum e-mail, telefon, atunci, având în vedere alte dispoziţii legale în vigoare, vom prelucra datele doar pe baza acordului dvs. (conform articolului 6 alineatul 1 litera a din RGPD).

Beneficiarii datelor

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise altor entităţi care prelucrează datele dvs. în nume propriu, printre altele către:

·         entităţi care desfăşoară activităţi de poştă sau curierat;

·         bănci – în scopul restituirii sumelor nedatorate;

·         organelor de stat sau altor entităţi autorizate prin lege, în scopul îndeplinirii obligaţiilor care ne revin (administraţii financiare, organe de urmărire etc.);

·         entităţi care operează sistemele noastre de telecomunicaţii (firme de hosting, furnizori de servicii IT);

·         entităţi care prestează pentru noi servicii de asistenţă juridică, fiscală, de contabilitate sau consultanţă.

Durata stocării datelor dvs.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe durata valabilităţii contractului (a realizării serviciului), dar şi după încetarea acesteia:

·         Datele cuprinse în contracte – până la momentul prescrierii pretenţiilor rezultate din contract (cel mult 10 ani de la data încheierii executării contractului);

·         În scopuri prevăzute de dispoziţiile legale, în special obligaţia de stocare a documentelor contabile, de emitere de facturi etc.;

·         Documentele privind garanţia legală şi reclamaţiile vor fi stocate timp de un an de la expirarea garanţiei legale sau de la soluţionarea reclamaţiei;

·         Date pentru scopuri de marketing:

v  în cazul prelucrării datelor pe baza unui acord – până la momentul retragerii acestuia;

v  în cazul prelucrării datelor pentru un scop legitim al SMARSOFT ELECTRONIC – până la momentul formulării unei opoziţii;

     Date prelucrate cu ajutorul formularului de contact – până la momentul prescrierii eventualelor pretenţii (cel mult 3 ani).

Drepturile în ceea ce priveşte prelucrarea datelor

Aveţi dreptul de acces la datele dvs. şi de a le modifica, şterge şi de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a transfera datele, dreptul a formula opoziţie, dreptul de a retrage acordul în orice moment, fără efect asupra legalităţii prelucrării care a fost efectuată în baza acordului înainte de retragerea acestuia (în măsura în care această prelucrare este realizată în baza unui acord).

În plus, în situaţia în care consideraţi că prelucrarea pe care o efectuăm încalcă dispoziţiile RGPD, aveţi dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Prelucrarea datelor în mod automatizat (profilare)

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în mod automatizat (inclusiv sub formă de profilare), însă acest lucru nu va avea niciun efect juridic faţă de dvs., nici nu vă va influenţa în mod semnificativ situaţia sub aspect juridic.

Profilarea datelor cu caracter personal de către SMARSOFT ELECTRONIC constă în prelucrarea datelor dvs. (inclusiv în mod automatizat), prin utilizarea acestora pentru evaluarea anumitor informaţii, în special pentru analiza sau prognoza preferinţelor şi intereselor personale.